architektura Ostravy
Základní teze pracovní skupiny pro Standardy na období 2013 – 2014.

Standard (rozsah) profesních výkonů a souvisejících činností je vzájemná dohoda mezi autorizovanou osobou a klientem o rozsahu služby. Autorizovaná osoba má mít možnost na vlastní zodpovědnost stanovit takový rozsah projektu, který je pro danou zakázku pro klienta optimální.
MORE
KABARET_BRUTAL.jpg
Tragikomicko-optimistický Brutal
(Text přečtený autorem Radimem Václavíkem v pořadu KABARET BRUTAL MARKA PRAŽÁKA)

http://www.youtube.com/watch?v=lxJ3eiRIn84
MORE
3a.jpg
Ve své stati "Objektivita a design" se známý konzervativní myslitel Roger Scruton vyjadřuje k urbanismu současných měst a architektuře jednotlivých staveb. Přinášíme upravený výňatek tohoto inspirativního textu.
MORE
desatero architekta.jpg
Desatero architekta.

1. Projektujeme pro klienta a hájíme jeho zájmy.
2. Navrhujeme tak, aby výsledné dílo bylo v souladu se záměry klienta.
3. V případě zjištění, že je tomu jinak komunikuji s kolegy.
4. Neděláme malůvky.
MORE
ATOS6_KAROLINA.JPG
Architekt Camillo Sitte v úvodu své knihy Stavba měst říká: "Příjemné cestovní vzpomínky patří k našemu nejkrásnějšímu snění. Nádherné obrazy měst, pomníky, náměstí a krásné dálkové pohledy se střídají před naším vnitřním zrakem a znovu tak zažíváme pocity nadšení a vznešenosti, při nichž jsme tak rádi setrvávali."
Mám pocit, že urbanismus neboli stavba a plánování životního čili městského prostoru je nejsložitější disciplína konání člověka. A bohužel, vývoj spěje díky zrychlujícímu se tempu našeho bytí velmi nešťastným směrem. Všichni účastníci tohoto procesu, kteří se nejenom v moderních dějinách touto činností aktivně zabývali a jejichž přínos byl všeobecně přijat, tento smutný proces v lepším případě jenom zpomalili.
MORE
fontána_detail.jpg
V roce 2005 zpracoval architektonický atelier ATOS-6 studii nové fontány v Sadu Dr. Milady Horákové v centru Ostravy. Úmyslem zadavatele, bylo především řešit technickou zchátralost stávající nefunkční fontány a přilehlých ploch...
Autoři architektonické studie si od počátku uvědomovali, že není možné uvažovat o nové fontáně mimo kontext celého parku, jehož dominantou se může nová fontána stát. A tento kontext je nadmíru zajímavý:
původně okrajový městský hřbitov se během času ocitl přímo uprostřed obydleného území a v poválečných dobách se tak stal, spolu se sousedícím hřbitovem židovským, nežádoucím ostrůvkem při centrální Gottwaldově třídě.
MORE
ATOS6 YOUNG BLOOD 5.jpg
Young Blood (Mladá krev) je název zajímavého projektu, mapujícího mladou architektonickou generaci ve Střední Evropě. Mezi dvanácti českými účastníky dostala příležitost i trojice, která svůj zápas o novou tvář architektury vede na severní Moravě a ve Slezsku.
MORE
MRAKODRAP.jpg
aneb architektura tentokrát nevážně ...
(publikováno v Moravskoslezském DENÍKU 15.10.2010)
Také se vám špatně dýchá? Dráždí vás nepříjemný kašel? Stíráte jemný prach z karoserie auta? Vítám vás ve skupině ostravských otrávených občanů. Někteří před smogem odjedou z města. My ostatní se tady budeme dusit a čekat, až to vítr rozfouká.
Jak se nejlépe a nejrychleji dostaneme na čerstvý vzduch? Víte, že stačí za čerstvým vzduchem urazit kolem 500m?
MORE
fontána_1duch.jpg
V sadu Milady Horákové v Moravské Ostravě je zchátralá, několik let nefungující fontána. Stojí na místě bývalého krematoria. Právě tuto pozoruhodnou stavbu, jež spolu s celým hřbitovem padla za obět komunistickým plánovačům města, připomíná studie nové fontány, kterou vypracovali architekt Radim Václavík a sochař Marek Pražák...
MORE
ATOS6_DEPOZITAR.jpg
Rozhovor Petra Býma s architektem Radimem Václavíkem

Všichni milovníci prumyslových nemovitých památek jsou právě nyní doslova otráveni odejmutím památkové ochrany pražskému nádraží v Bubenči. Mnozí si asi vzpomenou na Mrštíkův apel Bestia triumphans. O čem v těchto souvislostech přemýšlíte vy?
Co k tomu dodat? Snad jen to, že ideální stav nakládání s prumyslovým dědictvím je ten, kdy vlastník dobrovolně sám ze svého přesvědčení chce hodnoty takové stavby chránit a zachovat. A je lhostejné, jestli dům má či nemá památkovou ochranu.
MORE
karolina02.jpg
Ostrava potřebuje definovat svou vizi rozvoje tak, aby byla realizovatelná. Definovat se musí správně cíl, a ne prostředky dosažení. Ty se samozřejmě časem mění. Je nutné si uvědomit, že uvažujeme v horizontu desítek let a ještě více.

(Publikováno v Moravskoslezském DENÍKU 28. dubna 2011)
MORE
1-20