KABARET_BRUTAL.jpg
Tragikomicko-optimistický Brutal
(Text přečtený autorem Radimem Václavíkem v pořadu KABARET BRUTAL MARKA PRAŽÁKA)

http://www.youtube.com/watch?v=lxJ3eiRIn84
MORE
3a.jpg
Ve své stati "Objektivita a design" se známý konzervativní myslitel Roger Scruton vyjadřuje k urbanismu současných měst a architektuře jednotlivých staveb. Přinášíme upravený výňatek tohoto inspirativního textu.
MORE
ATOS6_KAROLINA.JPG
Architekt Camillo Sitte v úvodu své knihy Stavba měst říká: "Příjemné cestovní vzpomínky patří k našemu nejkrásnějšímu snění. Nádherné obrazy měst, pomníky, náměstí a krásné dálkové pohledy se střídají před naším vnitřním zrakem a znovu tak zažíváme pocity nadšení a vznešenosti, při nichž jsme tak rádi setrvávali."
Mám pocit, že urbanismus neboli stavba a plánování životního čili městského prostoru je nejsložitější disciplína konání člověka. A bohužel, vývoj spěje díky zrychlujícímu se tempu našeho bytí velmi nešťastným směrem. Všichni účastníci tohoto procesu, kteří se nejenom v moderních dějinách touto činností aktivně zabývali a jejichž přínos byl všeobecně přijat, tento smutný proces v lepším případě jenom zpomalili.
MORE
ATOS6_DOLNI OBLAST.jpg
Bývalý průmyslový areál dolních Vítkovic se jako první ze čtyř českých památek dostal na vznikající seznam Evropského kulturního dědictví. Ministerstvo kultury podpořilo jeho zápis i proto, že společnost Vítkovice má připravený projekt obnovy celého areálu.
MORE
43.jpg
Přemýšlíme-li o území, v jehož středu se tyčí Slezskoostravský hrad a protíná jej řeka Ostravice, pak hledejme nejprve souvislosti a kontext, v jehož rámci všechny jednotlivosti vytvářejí smysluplný celek. Co tedy vytváří kontext daného území? Rozhlédněme se kolem ...
MORE
karolina02.jpg
Ostrava potřebuje definovat svou vizi rozvoje tak, aby byla realizovatelná. Definovat se musí správně cíl, a ne prostředky dosažení. Ty se samozřejmě časem mění. Je nutné si uvědomit, že uvažujeme v horizontu desítek let a ještě více.

(Publikováno v Moravskoslezském DENÍKU 28. dubna 2011)
MORE
ATOS6_OSTRA TRAVA.jpg
text ze sborníku  "Ostrá tráva", Ostrava 2001
MORE
návrh_Stránka_3.jpg
V Ostravě opět ožívá debata, co dál s areálem vysokých pecí Iva Havlíčková Areál někdejších vysokých pecí nechce jeho majitel, společnost Vítkovice, zachovat v takovém rozsahu, jako je dnes. Nové vedení firmy proto ustavilo komisi, která má památky v Dolní oblasti Vítkovic přehodnotit...
MORE
1-20