architektura v Ostravě
Doporučené knihy pro studium architektury a urbanizmu
MORE
nízkoenergetická architektura Ostravy
Pasivní domy 2012
Sborník z konference Pasivní domy 2012
a další knihy s tématikou nízkoenergetických a pasívních staveb
nízkoenergetická architektura
MORE
3a.jpg
Ve své stati "Objektivita a design" se známý konzervativní myslitel Roger Scruton vyjadřuje k urbanismu současných měst a architektuře jednotlivých staveb. Přinášíme upravený výňatek tohoto inspirativního textu.
MORE
lidova_architektura.jpg
Vynikající kniha zabývající se výstavbou obytných staveb od pravěku do moderní doby. Napsal ji PhDr. Jiří Langer, CSc.. První vydání je z roku 2010. Je to mezioborová studnice informací, která je vhodným a dle mého názoru povinným základem pro architekty a urbanisty.

Pro pochopení mnohých použitých termínů doporučuji prostudovat:
http://radamec.wz.cz/terminy.html
http://www.genebaze.cz/dv/term/KK_terminy.html
MORE
Martin Vymetalek.jpg
"Rozvoj rugbyového areálu TJ Sokol Ostrava - Mariánské Hory"

autor: Martin Vymetálek, Fakulta stavební VŠB-TUO, obor: Architektura a stavitelství, zimní semestr 2008 - 2009, konzultanti: Ing. arch. Radim Václavík, Ing. Marek Jašek, ved. skupiny: Ing. arch. Josef Kizska
MORE
Dusan Vladar.jpg
"Studie zázemí pro sportovce, TJ Sokol Ostrava - Mariánské Hory"
autor: Dušan Vladař, FAST, obor: Architektura a stavitelství, Ateliérová tvorba I., zimní semestr 2008 – 2009, odb. konzultant: Ing. arch. Radim Václavík, ved. práce: Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
MORE
52.jpg
"Studie rekreačního objektu, obec Ostravice", autor: Jakub Zemánek, FAST, obor: Architektura a stavitelství, Ateliérová tvorba I., odb. konzultant: Ing. arch. Radim Václavík, ved. práce: Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
MORE
1-20