Urbanismus

Pro urbanismus i architekturu Ostravy jsou důležité rozvojové plány a vize, zpracované ovšem tak, aby byly realizovatelné. Správně definovat se musí především konečný cíl, prostředky k dosažení jsou jen nástrojem, a ten se samozřejmě může s časem měnit. Je nutné si uvědomit, že uvažujeme v horizontu desítek let a více. V tomto smyslu jsou urbanistické a architektonické plánování pouze dílčími prostředky, nejsou cílem. Tím je kvalitní životní prostor, funkční, žijící město. Správnost této cesty dokládá příběh Dolní oblasti v Ostravě - Vítkovicích. Ostravský architekt Radim Václavík byl jedním z průkopníků těchto snů.

Problematikou Dolní oblasti a přiléhajících částí Vítkovic se začal zabývat počátkem 90 let. Tehdy se u nás teprve začaly formovat názory na způsob využití technických památek. Hledali jsme na Ostravě něco charakteristického, místního, co má však současně i nadčasový a mezinárodní přesah. Zcela zásadní bylo setkání s památkářem architektem Milošem Matějem, který začínal systematicky vyhodnocovat zdejší historické technické bohatství. V roce 1994 byla naše studie Technického skanzenu v Dolní oblasti oceněna v soutěži Ekologický projekt roku coby průkopnický počin. Žel, ocenění bylo paradoxně spíše pražskou záležitostí, v Ostravě se tehdy těmito projekty nechtěl nikdo zabývat. Po patnácti letech nesmělých drobných krůčků se objevil vizionář Jan Světlík a začal měnit sny v realitu. Vize Dolních Vítkovic tak mají za sebou řádově dvacet let práce. Bez smělých snů tehdejších průkopníků by však dnes nebylo nic.