Rekonstrukce a modernizace

Naši architekti vám navrhnou prostor pro váš život. Naše návrhy vycházejí z dlouholetých zkušeností, získaných během realizace desítek rekonstrukcí, přestaveb a modernizací. V programu Nová zelená úsporám 2013 pro vás vypracujeme projektovou dokumentaci potřebnou pro získání dotací a zajistíme vše potřebné. Naše zkušenosti jsme získali především díky existenci velkého počtu konkrétních realizací, na které je možné se podívat a „osahat“ si je. Dobrá architektura se pozná především pobytem v ní samotné, žádná architektonická fotografie přímou zkušenost se stavbou nenahradí.