Městské zásahy Ostrava - MOST M. S.

Tým

Autor / autoři:
Ing. arch. Radim Václavík
Spoluautor:
Ing. arch. Eva Hudzieczková

Fakta

Lokalita:
MORAVSKÁ OSTRAVA

MORAVSKÁ OSTRAVA - MOST MILOŠE SÝKORY

 

Most byl vždy bránou do města. Sýkorův most je živou spojnicí mezi slezským a moravským nábřežím Ostravice. Je hojně využíván pěšími, neboť úzce navazuje na pěší zónu v centru Moravské Ostravy. Je tak svým způsobem součástí městského parteru, avšak ke svým pěším uživatelům se příliš nezná. Postrádá lidové detaily, je zde málo zeleně či květin. Své město musíme sami zkrášlovat! Navrhujeme proto umístit na most truhlíky s květinami. Součástí realizace však musí být zajištění celoroční péče o vysazené květiny, nejlépe tak, jak to lidé umějí na svých vlastních zahrádkách. Nejde jen o květiny samotné, cílem projektu je probudit společnost k aktivitě, k „osvojení“ lokality. Město a jeho  prostory mohou být anonymní, cizí, ničí - nebo naše, společné. Truhlíky plné živých květin, hlásající  do okolí, že město patří nám, svým obyvatelům, mohou být symbolickým uvítáním, vstupní bránou do centrální části Moravské Ostravy.

Most Miloše Sýkory