Rodinný dům Třebovice

Celkový objem stavby je tvořen jednoduchou hmotou kvádru. Dům je volně stojící, nepodsklepený, s jednoduchým půdorysem.Dispozice je důsledně členěná na obytnou denní část a část ateliéru, které jsou situovány do vstupního podlaží, a na klidovou noční část v patře.
Vizuální propojení se zahradou je zajišteno velkorysým prosklením. Jídelna je od obytného prostoru oddělena krbem, který tvoří dominantu interiéru. Z chodby v horním patře jsou přístupné ložnice a koupelny a po druhé straně je velkorysý ateliér.

Fakta

Lokalita: Ostrava - Třebovice
Termín projektu / realizace: 11/2004 - 11/2005
Investor: soukromá osoba
Náklady realizace:  
Stupeň dokumentace: návrh, DUR, DSP

Základové konstrukce jsou provedeny jako základové betonové pásy. Svislé nosné konstrukce jsou provedeny zdivem z tvárnic POROTHERM. Vodorovné konstrukce budou tvořeny ŽB pohledovými monolitickými stropy. Objekt rodinného domu je zastřešen plochou střechou.
V dnešní době jsou důležité i provozní náklady. Dům má i bez použití speciálních technologií tepelné ztráty 8.2kW a pro jeho vytápění je použito tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Tým

Autor / autoři: Ing. arch. Radim Václavík
Spolupráce:  
Specialisté:  
Dodavatelé:  
Autor fotografií: Radovan Šťastný, Jana Labutová a Jiří Vaněk
001_ATOS6_RD_Trebovice.jpg