Rodinný dům Velká Polom - RAUMPLAN

Fakta

Lokalita: Velká Polom
Termín projektu / realizace: 2009
Investor: soukromá osoba
Náklady realizace:  
Stupeň dokumentace: návrh, DSP, DPS

Tvar domu je definován průnikem dominantní obdélné hmoty se sedlovým zakončením a prostého hranolu napříč v ose hlavní hmoty objektu.

Architektura - koncepce vychází ze záměru maximálního propojení interiéru s exteriérem. Klasická sedlová hmota domu skrývá netradiční prostorové řešení interiéru. Ústřední propojený kontinuální obytný prostor zahrnuje kuchyň, jídelnu - obytnou halu, obytnou část. Prostorová koncepce s raumpanem je umocněna výškovou gradací prostoru pomocí změny výšky podlahy. Ve střední části na mezipodestě schodiště je navržena zimní zahrada, která je opticky vtažena do obytného prostoru i horního podkroví. Vizuální propojení se zahradou je zajišteno velkorysým prosklením.

Dispozice je důsledně členěná na obytnou denní část, klidovou noční část a na část užitkovou. Základní denní funkce jsou v přízemí domu. Podkroví je určeno pro klidovou část a děti.

Tým

Autor / autoři: Ing. arch. Radim Václavík
Spolupráce:  
Specialisté:  
Dodavatelé:  
Autor fotografií:

Jana Labutová a Jiří Vaněk

podzim 2015