Vila ve Staré Bělé

Na počátku bylo pole bez vzrostlé zeleně. Přemýšleli jsme, jak dům zakotvit k pozemku, který neměl žádnou historickou vrásku. Tak jsme si vrásku - křivku nově vymysleli a k ní přidali dům a zahradu.
Objekt vytváří podélnou hmotovou kompozici na základně obdélníka, jehož podélná osa probíhá ve směru východ - západ. Podélná obvodová stěna obrácená k severu je mírně vypouklá. Křivka přechází do tvarování příjezdové cesty. V návrhu jsme křivku zdůraznili zastřiženým živým plotem, který se ale nerealizoval. Dynamickou křivku umocňuje napřímená linka vstupního chodníku, který je zastřešen stříškou zjemňující přechod z exterieru do interieru domu.

Obytná část v přízemí je řešena prolínáním jednotlivých funkčních prostorů bez oddělování dveřmi. Je situována k jižní straně a výrazně prosklená. Obývací prostor je spojen s terasou navazující na zahradu. Proti nadměrnému oslunění jsou obytné místnosti chráněny zasunutím prosklení o 1000 mm za líc objektu. Na severní straně jsou navrženy převážně hospodářské prostory a hlavní vstup, navazující na krytou přístupovou pergolu a příjezd ke garáži. Horní patro tvoří klidovou zónu - ložnice, koupelny a tělocvičnu. Garáž je situována na západní straně a navazuje na hospodářskou část, vjezd je krytý předsazenou betonovou konstrukcí, která slouží i jako kryté stání.

Tým

Autor / autoři:
Ing. arch. Radim Václavík
Spolupráce:
 
Specialisté:
 
Dodavatelé:
 

Autor fotografií:
Radovan Šťastný,
Jana Labutová,
Jiří Vaněk, Radim Václavík

 

Fakta

Lokalita:
Ostrava - Stará Bělá
Termín projektu / realizace:
 
Investor:
soukromá osoba
Náklady realizace:
 
Stupeň dokumentace:
návrh, DUR, DSP, DPS, autorský dozor

Užitná plocha: 327 m² Zastavěná plocha: 210 Obestavěný prostor: 1452 m³

Nosné konstrukce stavby jsou tvořeny kombinovaným nosným železobetonovým skeletem, kde příčné nosné stěny v modulu 5,5 m jsou ve dvou řadách nahrazeny příčnými betonovými rámy, tj. betonovými sloupy a průvlaky. Vzhledem k průběžným okenním otvorům jsou nosné konstrukce fasádních zdí rovněž vytvářeny jako monolitický tyčový skelet. Obvodové zdivo PROTHERM 30 P+D je z venkovní strany zatepleno a opatřeno fasádním dřevěným obkladem.

 

tomutu elegánovi se musel podřídit interiér vily