RODINNÝ DŮM S VLNOU

Tým

Autor:
Ing. arch. Radim Václavík

Asistent:

Ing. arch. Eva Hudzieczková
 

Dodavatelé:
dřevostavba VESPER FRAMES s.r.o. , betonové konstrukce STABA SERVIS s.r.o.
Autor fotografií:
Radim Václavík
 

Fakta

 
Termín projektu / realizace:
2011 / 2014
Investor:
soukromý investor
 
Stupeň dokumentace:
návrh, projekt pro stavební povolení, realizační dokumentace, autorský dozor

Z pozemku se otevírají jedinečné pohledy do malebného údolí řeky Lučiny a z jižní strany se nad horizontem tyčí vrcholky Beskydských hor, včetně nejvyšší Lysé hory.  Důležitým aspektem při tvorbě rodinného domu byl poměrně prudce svažující se terén na západní stranu. Základní hmota domu je umístěná podélně vůči klesajícímu terénu. Svým jednoduchým a elegantním řešením, s minimem prosklených částí, tvoří pevný základ domu. Ze základního bílého kvádru na západní straně vybíhá dřevěná terasa. Kontrast terasy a základní hmoty domu je podpořen jak materiálově (dřevěný obklad terasy a bílá omítka), tak tvarově – puristický tvar základní hmoty a lehce organický tvar terasy. Díky zvlněné terase je překonán výškový rozdíl a je tak umožněný bezprostřední vstup z domu na rozlehlou zahradu.

Kompozici rodinného domu doplňuje objekt pro skladování zahradního náčiní, jež se nachází ve východní části parcely. Objekt je dvoupodlažní, horní podlaží se nachází v úrovni příjezdové komunikace a slouží jako přístřešek pro auta. Pro objekt je rovněž charakteristické jednoduché tvarové a materiálové řešení s využitím pohledového betonu.

 

terasa přechází na terén