INTERIER RD V MALENOVICÍCH

Tým

Autor / autoři:
Ing. arch. Radim Václavík
Autoři fotografií:
Jiří Hurta

Fakta

Lokalita:
MALENOVICE
Termín projektu / realizace:
prosinec 2011
Investor:
soukromá osoba

Stupeň dokumentace:
návrh, projekt, autorský dozor

 

 

Interiér rodinného domu je vytvořen jednoduchou kombinací bílošedého prostoru změkčeného dřevěnými dubovými doplňky. Podlaha ve společenské části je litá polyuretanová stěrka. Jednotlivé hmoty definující prostor prorůstají mezi podlahou a stropem. Postupným opotřebováváním jednotlivých povrchů se v čase bude atmosféra měnit v interiér lidové chalupy, umožňující přirozený život na venkově.

Dům vychází z tradiční lidové architektury, je však modifikován tak, aby vyhověl soudobým trendům ve stavebnictví a požadavkům na bydlení. Lze říci, že jde o tradiční přízemní dům se sedlovou střechou, který je posazen na kamenný sokl, v němž se ukrývá ještě jedno, zpola zanořené podlaží. Tím je umožněno dosáhnout požadovaných užitných ploch a přitom zachovat tradiční rozměr domu. Viditelné podlaží je omítnuto, s okenními otvory převážně západním a jižním směrem. Zapuštěné přízemí má okna tvaru podlouhlých střílen pod stropem, pouze západní fasáda je maximálně otevřena do zahrady.

K severovýchodnímu nároží je přistavěn objekt garáže jako dřevostavba s plochou střechou, záměrně užitou pro snížení přístavby, aby vlastnímu domu příliš nekonkurovala. Na protějším rohu je situace vyvážena vysunutým objektem jídelny, který respektuje charakter kamenného soklu a zvolna se ztrácí v zahradě.

zastavěná plocha (včetně terasy): 204 m2

zpevněné plochy a chodníky: 185 m2

celkový obestavěný prostor: 1133 m3

foto Jiří Hurt