Architekt Václavík v Zumtobel Light Center v Praze

Ve výstavních prostorách Zumtobel Light Center v Praze - Holešovicích byla v úterý 6. března 2012 zahájena rozsáhlá prezentace ostravského architekta Radima Václavíka, který patří k nejvýraznějším osobnostem současné české architektury.

Výstava prezentuje především loňskou realizaci ostravského Otazníku, sídla společnosti INTOZA, navrženého poprvé v České republice jako administrativní budova v energeticky pasivním standardu. Je současně také ohlédnutím za posledními 10 lety práce ateliéru ATOS-6. Několik desítek velkoplošných presentací a prostorových modelů nabízí široký přehled o rozsáhlé a mnohovrstevnaté tvorbě včetně realizací a projektů rodinných vil, občanských staveb, sportovních center, městských parků i urbanistických vizí.

 

Část výstavy je inspirovaná tvůrčím procesem, během něhož se rodil energeticky "pasivní" Otazník, a proto se pokouší hledat a nabízet odpovědi na otázky, kterým se při navrhování nelze vyhnout:

 

Jak udělat dům levný a současně kvalitní?

 

Musí provozní náklady firemní či administrativní budovy odčerpat významný podíl z ceny nájmu?

 

Je nutno pořád vymýšlet něco nového?

 

"Rád nacházím nové souvislosti a možnosti rozvoje místa," prohlašuje Václavík a těší se, že na dvou plánovaných komentovaných prohlídkách bude mít příležitost nejen osobně představit dílo své kanceláře, ale i diskutovat o současnosti a budoucnosti architektury a stavění vůbec.

ATOS6 INTOZA ZUMTOBEL 01.jpg