Operační sály oční kliniky FN Ostrava

Vybudování nových operačních sálů pro oční kliniku Fakultní nemocnice v Ostravě - Porubě proběhlo v prostoru stávajícího oddělení pro děti s vadami zraku. Základem disposičního řešení jsou chodby, situované na obvodu objektu, mezi které jsou vloženy operační sály s celým zázemím. Jedná se o dva operační sály s přípravnami, mezi kterými je vložena sterilizace a místnost pro dekontaminaci. Na operační sály navazuje umyvárna lékařů a příruční sklad a úklidová místnost, na druhé straně pak je tato sestava doplněna skladem pro dekontaminový materiál.

 

Fakta

Lokalita: Ostrava
Termín projektu / realizace:  
Investor: Fakultní nemocnice v Ostravě - Porubě
Náklady realizace:  
Stupeň dokumentace: návrh, DSP

 

Tým

Autor / autoři:

Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Šťastný

Projektant stavební části: Ing. Zdeněk Šťastný

Barevné řešení: Ing. arch. Radim Václavík

Spolupráce:  
Specialisté:

Statika: Ing. Milan Bartušek

Rozvody tepla: Ing. Ilse Ryšová

ZT: Ing. Petr Kudlík

Vzduchotechnika: Ing. Lubomír Bajgar

Měření a regulace Ing. Pavel Pawlas

Elektroinstalace silnoproud: Gustav Adámek

Elektroinstalace slaboproud: Ing. Jiří Kubina

Zdravotnická technologie: Pavel Bednařík

Dodavatelé:  
Autor fotografií: ATOS-6