Rodinný dům s atriem

Cílem bylo vytvořit takový koncept, aby dům svým řešením napomáhal utužovat integritu rodiny. Dům, jehož dispoziční a prostorové uspořádání eliminuje vznik zbytečných vizuálních bariér a současně poskytuje potřebnou míru skrytostia intimity. Proto byla zvolena atriová forma zástavby. Důležitým aspektem při formování hmoty domu bylo rovněž citlivé zakomponování objektu do venkovské krajiny.
Hmota domu zrcadlí určitou transformaci tradičních znaků lidové architektury a přenáší je do soudobé architektury. Celek působí zcela harmonicky, měřítkem ani proporcemi nenarušuje ráz krajiny. Ztvárnění hmoty hospodářské budovy a domu, jejich vzájemné propojení a prostorové vazby připomínají tradiční řešení venkovského statku. Dům je navržen v úsporném nízkoenergetickém standartu. Cílem je maximální využití přírodních materiálů, konstrukce je proto navržena jako dřevostavba.

Autor / autoři:
Ing. arch. Radim Václavík

Hlavní architekt projektu: Ing. arch. Radim Václavík

Hlavní inženýr projektu: Jana Zadubanová

 
 
 

Fakta

Lokalita:
Severní Morava
Termín projektu / realizace:
ve výstavbě
Investor:
soukromá osoba
Náklady realizace:
 
Stupeň dokumentace:
návrh, DUR
 

 

1_FINAL.jpg