Autocentrum Car Oil

Moderní autocentrum s veškerým servisem, administrativou, pronajímatelnými prostory a s rozšířenými službami pro zákazníky


Základní podobu determinují dva hlavní aspekty: komplikovaná a různorodá náplň, jejíž významové těžiště leží bezpochyby v automobilové dopravě, a bezprostřední blízkost rychlostní komunikace, z níž bude komplex nejčastěji vnímán. Obě hlediska dávají administrativní budově charakter protáhlé stavby s delší osou rovnoběžnou s osou komunikace. Tento základní tvar umožňuje dobré vnímání při průjezdu autem kolem budovy a zároveň může spolu s dalšími tvarovými prvky evokovat podobu kamionu či dojem rychlého pohybu určitým směrem.

Tým

Autor / autoři:
Ing. arch. Radim Václavík
Generální projektant:
Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Fakta

Lokalita:
Bystřice nad Olší
Termín projektu / realizace:
2008
Stupeň dokumentace:
návrh, DUR
 

 

ATOS6 CAR OIL 1.jpg