Fasáda a vstup firemního sídla

Úprava vstupních prostor a fasády administrativní budovy SIEMENS AUTOMOBILOVÉ SYSTÉMY, a.s.


Návrh vyzařuje jednoduchou a čitelnou ideu, funkčnost a sebevědomí.Elegantní jednoduchý a současně sebevědomý nástup do budovy. Zde příchozí získává "první dojem", zde si zaměstnanec uvědomí, na práci které společnosti a jakých techologiích se podílí.

Zkosené nároží vytváří hlavní tvář objektu. Řešení v jednoduchých čistých formách. Okna jídelny pro umocnění jednoduchosti navržena bez členění, jsou to "výlohy", umožňující dobré osvětlení interiéru a dodávající prostoru velkorysou atmosféru. Velkoryse prosklená fasáda je akcentovaná markýzou nad vstupem, která prolíná z interiéru do exteriéru. Vstupní recepce je integrována do elementárního kvádru.

Fakta

Stupeň dokumentace:
návrh
Termín projektu / realizace::
2005