Motorola Czech Design Centre (1998)

Motorola Czech Design Centre

stupeň: objemová studie

lokalita: okolí Rožnova pod Radhoštěm

autor: Ing. arch. Radim Václavík

termín: únor 1998

Vývojové centrum pro zahraniční společnost vyvíjející špičkové technologie. Lokace budovy vychází z myšlenky navázání vztahu mezi areálem a přírodní dominantou zdejšího kraje horou Radhošť.

Cílem návrhu je vytvoření pracovního prostředí, jež bude stimulovat nové nápady a reprezentovat image firmy. Objekt má být ostrovem meditace a soustředění, které je nezbytné pro zrod konkurenceschopných produktů. Při stavbě budou využity místní materiály - kámen, dřevo, kov - , které coby "nosiče energie" budou zužitkovány v jednoduchých formách, tak jak je v kraji zvykem.